Integritetspolicy

Välkommen till https://viizair.se (”Webbplatsen”).

Vi förstår att integritet online är viktigt för användare av vår webbplats, särskilt när man bedriver affärer.

Denna policy styr våra integritetsregler med avseende på de användare av webbplatsen (”Besökare”)

som besöker utan affärsrelationer och besökare som registrerar sig för att bedriva affärer på webbplatsen och användning av olika tjänster som erbjuds av

Viizair.com (gemensamt ”Tjänster”) (”berättigade kunder”).

”Personlig Information”

betyder all information som identifierar eller kan användas för att identifiera,

kontakta eller lokalisera personen till vilken datan hänför sig, inklusive men inte begränsat till namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress,

ekonomiska profiler, personnummer och kreditkortsinformation.

Personlig information inkluderar inte information som samlas in anonymt (det vill säga utan identifiering av den enskilda användaren) eller demografisk

information som inte är kopplad till en identifierad person.

Vilken personlig information samlas in?

Vi kan samla in grundläggande användarprofilinformation från alla våra besökare.

Vi samlar följande ytterligare information från våra auktoriserade kunder: namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser för berättigade kunder.

Vilka organisationer samlar in informationen?

Förutom vår direkta insamling av information kan våra tredjeparts tjänstleverantörer (såsom kreditkortsföretag, clearinghus och banker)

som kan tillhandahålla tjänster som kredit, försäkring och depositions­tjänster samla in denna information från våra besökare och berättigade kunder.

Vi kontrollerar inte hur dessa tredje parter använder sådan information,

men vi ber dem att avslöja hur de använder personlig information som tillhandahålls dem från besökare och berättigade kunder.

Några av dessa tredje parter kan vara mellanhänder som agerar enbart som länkar i distributionskedjan och lagrar inte,

behåller eller använder den information som ges till dem.

Hur används webbplatsens personligt identifierbara information?

Vi använder personlig information för att anpassa webbplatsen och göra lämpliga tjänsterbjudanden.

Vi kan mejla besökare och berättigade kunder om forskning eller köp- och sälj­möjligheter på webbplatsen eller information om ämnet för webbplatsen.

Vi kan också använda personlig information för att kontakta besökare och berättigade kunder som svar på specifika frågor eller

för att tillhandahålla begärd information.

Med vilka kan information delas?

Personligt identifierbar information om berättigade kunder kan delas med andra auktoriserade kunder

som önskar utvärdera potentiella transaktioner med andra berättigade kunder.

Vi kan dela aggregerad information om våra besökare, inklusive demografi hos våra besökare och berättigade kunder,

med våra anknutna byråer och tredjeparts leverantörer.

Vi erbjuder också möjligheten att ”avstå” från att ta emot information eller att bli kontaktad av oss eller av någon byrå på våra vägnar.

Hur lagras personligt identifierbar information?

Personligt identifierbar information som samlats in av Viizair.com lagras säkert och är inte tillgänglig för tredje parter eller anställda på Viizair.com

förutom för användning enligt ovan.

Vilka valmöjligheter finns för besökare angående insamling, användning och spridning av information?

Besökare och berättigade kunder kan välja att inte ta emot oönskad information från oss och/eller våra leverantörer och anslutna byråer

genom att svara på e-post enligt instruktioner eller genom att kontakta oss på info@Viizair.com

Används cookies på webbplatsen?

Cookies används av olika skäl.

Vi använder cookies för att få information om inställningarna hos våra besökare och de tjänster de väljer.

Vi använder också cookies av säkerhetsskäl för att skydda våra auktoriserade kunder.

Till exempel, om en auktoriserad kund är inloggad och webbplatsen inte används på mer än 10 minuter, loggar vi automatiskt ut den auktoriserade.

Hur använder Viizair.com inloggningsinformation?

Viizair.com använder inloggningsinformation, inklusive men inte begränsat till IP-adresser, internetleverantörer och webbläsartyper,

för att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarens rörelser och användning samt samla in bred demografisk information.

Vilka partners eller tjänsteleverantörer har tillgång till personligt identifierbar information från besökare och/eller berättigade kunder på webbplatsen?

Viizair.com har ingått och kommer att fortsätta att ingå partnerskap och andra samarbeten med ett antal leverantörer.

Sådana leverantörer kan ha tillgång till viss personligt identifierbar information på behovsbasis för att utvärdera berättigade kunder för tjänstens berättigande.

Vår integritetspolicy täcker inte deras insamling eller användning av denna information.

Offentliggörande av personligt identifierbar information för att följa lagen.

Vi kommer att offentliggöra personlig information för att följa en domstolsorder eller stämning eller en begäran från en brottsbekämpande myndighet

att lämna ut information.

Vi kommer också att offentliggöra personlig information när det rimligen är nödvändigt för att skydda våra besökares och berättigade kunders säkerhet.

Hur hålls webbplatsens personligt identifierbara information säker?

Alla våra anställda är bekanta med vår säkerhetspolicy och praxis.

Den personligt identifierbara informationen om våra besökare och berättigade kunder är endast tillgänglig för ett begränsat antal kvalificerade anställda

som ges ett lösenord för att komma åt informationen.

Vi granskar våra säkerhetssystem och processer regelbundet.

Känslig information som kreditkortsnummer eller personnummer skyddas av krypteringsprotokoll för att skydda information som skickas över internet.

Även om vi vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att upprätthålla en säker webbplats är elektroniska kommunikationer och databaser föremål för fel,

manipulering och intrång, och vi kan inte garantera eller gardera att sådana händelser inte kommer att äga rum och vi kommer inte att vara

ansvariga gentemot besökare eller auktoriserade kunder för sådana händelser.

Hur kan besökare rätta eventuella felaktigheter i personligt identifierbar information?

Besökare och berättigade kunder kan kontakta oss för att uppdatera personlig information om dem eller korrigera eventuella felaktigheter

via e-post till oss på info@Viizair.com

Kan en besökare radera eller avaktivera personlig information som samlats in av webbplatsen?

Vi erbjuder besökare och berättigade kunder en mekanism för att radera/avaktivera personligt identifierbar information från webbplatsens databas

genom att kontakta info@Viizair.com.

Dock, på grund av säkerhetskopior och registreringar av borttagningar, kan det vara omöjligt att radera en användares post utan att behålla viss restinformation.

En person som söker att få personligt identifierbar information avaktiverad kommer att få denna information funktionellt raderad, och vi kommer inte att sälja,

överföra eller använda personlig information om den personen på något sätt i framtiden.

Vad händer om integritetspolicyn ändras?

Vi kommer att informera våra besökare och auktoriserade kunder om förändringar i vår integritetspolicy

genom att publicera sådana förändringar på webbplatsen.

Men om vi ändrar vår integritetspolicy på ett sätt som kan orsaka spridning av personligt identifierbar information

som en besökare eller auktoriserad tidigare begärde inte ska offentliggöras, kommer vi att kontakta en sådan besökare eller auktoriserad

för att förhindra en sådan offentliggörande.

Länkar:

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Observera att när du klickar på en av dessa länkar, flyttar du till en annan webbplats.

Vi uppmanar dig att läsa de integritets­uttalanden för dessa länkade webbplatser eftersom deras integritetspolicy kan skilja sig från vår.

Denna e-postadress är skyddad mot spambots. Du måste ha JavaScript aktiverat för att visa den.

—————————

© 2012 Viizair.se,

Alla rättigheter förbehållna.

Obehörig kopiering eller publicering av material från denna webbplats är uttryckligen förbjuden.”