1. Om oss

ViizAir är en gratis resesökningssida som gör det möjligt för resenärer att jämföra och övervaka resealternativ för flyg, hotell och hyrbilar
utan att lägga till några extra avgifter.
Vi säljer inte flygbiljetter, hotellrum eller biluthyrning – vi visar bara de bästa priserna på marknaden och ger dig möjlighet att välja det erbjudande du föredrar.
När du har valt ditt erbjudande kommer du att dirigeras direkt till researrangören för att slutföra din bokning.

2. Användarvillkor

Dessa villkor gäller uteslutande för Viizair-tjänster, nämligen identifiering av reseanslutningar och vår mäklare av tjänster som erbjuds av tredjepartsleverantörer (transportörer och andra tjänsteleverantörer). Dessutom, och separat från dessa, kommer villkoren för varje tredjepartsleverantör att gälla alla biljetter och tjänster som erbjuds av nämnda leverantörer (transport, boende eller biluthyrning). Dessutom kan ytterligare villkor gälla för tredje parts bokningsplattformar som du skickas till.
Viizair har inget inflytande över villkor som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer

3. Tjänster som erbjuds av Viizair.

Viizair-tjänsterna är utformade för att göra det enklare för dig att planera din resa genom att ge dig den information du behöver och ge en tydlig jämförelse av de presenterade resealternativen.
De faktiska resetjänsterna (t.ex. transport från A till B) ingår inte i Viizair-tjänsten utan utgör snarare en del av ett separat avtal mellan dig och respektive tredje part.
Viizair fungerar som en mellanhand eller mäklare mellan användaren och varje tredje part. Vi ansvarar därför inte för resetjänsten som tillhandahålls av tredje part eller för det sätt som denna resetjänst tillhandahålls.

Viizair tjänster inkluderar:

a. En Jämförelseplattform för resetjänster

Baserat på din sökinmatning ger vi dig en tydlig översikt över olika resealternativ med olika transportmedel (t.ex. flyg, logi eller hyrbil). Eftersom vi förlitar oss på information som görs tillgänglig av tredje parter, bokningsplattformar och informationsplattformar, kan vi inte garantera resultatens korrekthet eller fullständighet. Du kan jämföra resealternativet efter pris, varaktighet och andra aspekter.

b. Bokning via externa tredjepartsleverantörer

Vår resultatsida innehåller direkta länkar till bokningssidorna för respektive tredjepartsleverantör. Om du klickar på en länk omdirigeras du till tredjepartsleverantörens bokningssida, där du kan köpa motsvarande tjänst och boka.
Ett avtal för resetjänster kommer endast att ingås med respektive tredje part. Av detta skäl gäller endast villkoren för den berörda tredjepartsleverantören för de resetjänster som bokas på detta sätt (bokningar och bokningar). Betalning sker via betalningssystemet som tillhandahålls på tredje parts webbplats. Eventuella ändringar eller avbokningar måste göras direkt med den berörda tredje parten.

c. Registrering

Du kan skapa ett konto med Viizair. Du får åtkomst till din individuella profil genom att ange din e-postadress och ditt valda lösenord + inloggning. Dina personuppgifter och bokningsinformation kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.
Endast legala vuxna och fysiska personer med full juridisk kapacitet får bli registrerade användare. Användaren måste tillhandahålla all nödvändig information på ett fullständigt och korrekt sätt och vid behov tillhandahålla uppdateringar. Registrering kan inte överföras.
När ditt konto är registrerat kommer ditt konto att vara aktivt under en obestämd tidsperiod. Både användaren och Viizair har rätt att när som helst säga upp kontot med två dagars varsel. Rätten till uppsägning utan uppsägning för god sak saknar påverkan.

d. Begränsningar

Vi gör vår webbplats och dess respektive funktioner tillgängliga för användare; det finns ingen rätt till tillhandahållande av specifika funktioner. Vi har rätt att när som helst göra ändringar i innehållet eller funktionaliteten (till exempel: genom korrigeringar, uppdateringar eller modifieringar). Vi garanterar inte permanent tillgänglighet av vår webbplats. Mer specifikt kan tekniska problem som ligger utanför vår kontroll leda till driftsstopp. Webbplatsunderhåll kan påverka tillgängligheten och kommer, när det är möjligt, att utföras med omsorg för att förhindra störningar.
Viizair äger rättigheter och alla andra rättigheter som hänför sig till denna webbplats.

e. Användares skyldigheter och skyldigheter, råd
Du som användare är ansvarig för att säkerställa att du uppfyller alla formaliteter i resor (pass- och visumkrav, inträdeskrav, tull- och valutaregler, vaccinationskrav och andra hälsoregler). För att säkerställa att din resa går smidigt måste du notera alla instruktioner och råd från researrangörer..

4. Begränsat ansvar från Viizair., Tredjepartsleverantörer

Vi strävar efter att se till att informationen på vår webbplats är korrekt. När vi tillhandahåller information om resetjänster och förbindelser, förlitar vi oss på informationen som de berörda tredjepartsleverantörerna tillhandahåller oss. Vi kan inte verifiera noggrannheten eller valutan för den information som vi samlar in och visar. Våra recensioner utförs på ad hoc-basis. Vi ber därför att du själv granskar de enskilda reseinformationen. Vi ger inga uppgifter eller garantier, och vi kan inte heller erbjuda våra användare någon garanti för riktigheten, fullständigheten eller valutan i reseinformationen. Detsamma gäller all annan information som presenteras på vår webbplats som är eller har gjorts tillgänglig för oss av tredjepartsleverantörer.
Vi deltar inte i presentationen eller beskrivningen av resetjänster på tredjepartsleverantörers webbplatser. Vi ansvarar därför inte för innehållet i erbjudanden från tredje part eller för några avtal som ingåtts med tredjepartsleverantörer.
När vi agerar som mellanhand för tredjepartserbjudanden bär vi inget ansvar för tillgängligheten av tjänster eller reseförbindelser vid bokningstillfället (på tredjepartsleverantörswebbplatser) eller för den faktiska leveransen och tillfredsställande utförandet av tjänster bokade med tredje- part leverantörer. Vi ger varken några framställningar eller garantier med avseende på information, produkter, tjänster eller programvara som tillhandahålls på eller finns på vår webbplats, särskilt med avseende på lämpligheten för ett specifikt syfte – såvida inte detta uttryckligen och individuellt har godkänts för med våra användare. Eventuella garantikrav eller skadeståndskrav ska göras direkt mot den berörda tredjepartsleverantören.
Vi ansvarar inte för störningar eller störningar i nätverket som inte har orsakats av oss. Vi strävar efter att säkerställa en felfri och oavbruten teknisk drift av vår tjänst. Vi kan dock inte ta något ansvar eller ansvar för den oavbrutna och snabba tillgängligheten eller tillgängligheten av vår tjänst. Detta gäller i synnerhet tekniska förseningar och brister och eventuella skador som följd därav.
Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som vi inte driver eller kontrollerar och som inte är ansvariga för. Vi stöder inte innehållet på dessa webbplatser och tar inte heller något ansvar för lagligheten eller funktionaliteten för sådant innehåll och är dessutom inte ansvariga för någon förlust eller skada som kan orsakas av användningen av sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser användarvillkoren för var och en av dessa webbplatser.
Vårt eget ansvar enligt avsnitt 5. nedan förblir opåverkat.

5. Begränsning av ansvar

Vårt ansvar och våra anställdas, juridiska representanter eller ombud ska begränsas till avsiktlig avsikt och grov vårdslöshet. Denna begränsning gäller inte skador på liv, lemmar eller hälsa, för garantiöverträdelser, på anspråk enligt svensk produktansvarslagen eller för väsentlig överträdelse av kontrakt, det vill säga skyldigheter som är väsentliga för att kontraktet ska fungera korrekt eller uppfylla kontraktsändamål, eller på att den avtalspartnern regelbundet kan förlita sig.

6. Data-skydd

vår sekretesspolicy beskriver hur vi hanterar dina uppgifter när du använder vår tjänst. Genom att använda vår webbplats och / eller våra mobilappar samtycker du till användningen av din information i enlighet med vår integritetspolicy.

7. Ändringar av våra användarvillkor

Våra tjänster utvecklas och expanderas ständigt. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra dessa villkor när som helst. För befintliga användare gäller de villkor som var giltiga vid den senaste bokningen, såvida inte ett meddelande om ändring mottogs i förväg.

8. Kontaktinformation / aviseringar

Om du har några klagomål eller anser att något av våra webbplatsinnehåll är inaktiverande, vänligen kontakta oss på:

info@viizair.com
För mer information om Viizair, besök vår webbplats.
Hjälp oss att förbättra vår service. Vi välkomnar din feedback, negativ eller positiv, liksom alla förbättringsförslag. Lämna kommentarer, på vår tjänst eller skriv bara till oss på:
info@viizair.com
Genom att skicka din feedback, samtycker du till vår användning och delning av sådant gratis och anonymt för våra egna kommersiella syften. Detta kommer naturligtvis att utföras i enlighet med vår integritetspolicy.

9. Force Majeure , Lag Lag och jurisdiktion

Force Majeure, Law & Jurisdiction Force majeure innebär att varken vi eller Leverantören kommer att betala dig ersättning om vi måste avbryta eller ändra din bokning på något sätt på grund av oförutsebara omständigheter som inte ligger under vår kontroll. Dessa kan till exempel inkludera krig, hot om krig, terroristaktiviteter och dess konsekvenser eller hotet av sådan aktivitet, upplopp, handling från någon regering eller annan nationell eller lokal myndighet, industriell tvist, naturkatastrof eller kärnkraftsolycka, brand, ogynnsamt väder, havs- och isförhållanden. Om inte annat anges är den programvara som krävs för våra tjänster eller tillgänglig på eller används av vår webbplats och immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätten) av innehållet och informationen om och materialet på vår webbplats ägda av Viizair, dess leverantörer . I den mån det är tillåtet enligt lag ska dessa villkor och tillhandahållande av våra tjänster regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag och alla tvister som uppstår till följd av dessa allmänna villkor och våra tjänster ska uteslutande överlämnas till den behöriga domstolar i Stockholm. Om någon bestämmelse i dessa villkor är eller blir ogiltig, inte verkställbar eller icke-bindande, ska du förbli bunden av alla andra bestämmelser härom. I sådant fall ska sådana ogiltiga bestämmelser ändå verkställas i den utsträckning som tillåts i tillämplig lag, och du kommer åtminstone samtycka till att acceptera en liknande effekt som den ogiltiga, ofrivilliga eller icke-bindande bestämmelsen, med tanke på innehållet och syftet med dessa villkor.